Rehabilitace Střeleckého ostrova, Praha 1 – severní část

Silniční stavby, náměstí, plochy

Popis projektu

demolice stávajících povrchů, nové mlatové povrchy, štětové cesty z LK vč. štětové obruby; písečná pláž; kamenné břehové opevnění, kamenné schodiště, lanové dětské hřiště, lanový výtah, VO, čerpací stanice odpadních vod vč. technologie, chemické odplevelení, nové travní koberce; založení trávníku výsevem; závlahový systém; vysazení keřových dřevin; vzrostlých stromů, kácení stromů, arboristické ošetření dřevin horolezeckým způsobem; splašková kanalizace, vodovodní přípojka, přestavba veřejných toalet; restaurování kamenného schodiště

Dodavatel

Zadavatel

Městská část Praha 1

Kategorie

Silniční stavby, náměstí, plochy

Dodavatel

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
RUBÍN OFFICE CENTER
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8

Země

Česká republika