Přeložka silnice II/156 a II/157 – 4. etapa (České Budějovice)

Silnice, Silniční stavby, náměstí, plochy, Mostní stavby

Popis projektu

Přeložka silnic II. třídy v intravilánu města.

Většina úseku směrově rozdělený čtyřpruh s postranními zelenými pásy, jednostranným sdruženým chodníkem a cyklostezkou, včetně výstavby 4 okružních křižovatek.

Součástí stavby byla výstavba mosu, propustku, opěrné zedi, protihlukové stěny, plotů s protihlukovou úpravou, úprava, přeložka nebo ochrana zařízení technické infrastruktury.

Dodavatel

Zadavatel

Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice

Kategorie

Silnice, Silniční stavby, náměstí, plochy, Mostní stavby

Dodavatel

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice

Země

Česká republika