Silnice I/27 přeložka Třemošná

Silnice

Popis projektu

Hlavní trasa délky 3844 m, kategorie S11,5/70;

plocha vozovky 40362 m2,

6 mostních objektů, 1 opěrná zeď, 1 mimoúrovňová křižovatka,

490 tis. m3 zemních prací

Dodavatel

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kategorie

Silnice

Dodavatel

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Zemská 259,
337 01 Ejpovice

Země

Česká republika

Galerie