C. Peters
Baugesellschaft m.b.H.

Stavby Pro Budoucnost

Tato dceřiná společnost je dlouholetou úspěšnou stavební firmou se zkušenostmi v oblasti pozemních i dopravních staveb, popř. s výstavbou potrubí všeho druhu. C. Peters je od roku 2002 dceřinou společností koncernu SWIETELSKY, která díky decentrální organizaci koncernu nadále vystupuje jako samostatná společnost.

Územní působnost společnosti je od Horního Rakouska před Dolní Rakousko až k Vídni, vč. Salzburgu a severního Štýrska. V některých případech provádí společnost C. Peters stavby v celém Rakousku. Organizační zajištění je vedeno výhradně z centrály v Linzi, přičemž klientům je k dispozici vždy stejná kontaktní osoba.

Neustále vzdělávání zaměstnanců a cílené strategické rozhodování na základě marketingové analýzy umožňují vystupovat na trhu jako dobře etablovaná společnost a poskytovat zákazníkům odpovídající kvalitu svých služeb. Pro úspěch a nejvyšší možnou kvalitu služeb jsou rozhodující také další aspekty, jako dobré vedení spolupracovníků, podnikání v souladu s životním prostředím a efektivní nasazení personálu a strojů. Společnost C. Peters je certifikovaná podle ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 a BS OHSAS 18001:2007.


Bližší informace o společnosti C. Peters Baugesellschaft m.b.H. a obsáhlou nabídku služeb najdete na jejích internetových stránkách.

Prospekty

Rozsah Činností

Galerie projektů

Kontakty

C. Peters Baugesellschaft m.b.H.

Südtirolerstr. 4
4020 Linz
Rakousko
T. +43 (732) 657401-0
F. +43 (732) 657401-7800
E. office@cpeters.at